کیتوسنس کیلیترین، کود کامل بیولوژیک مناسب برای مدیریت کشت های ارگانیک (کد4001)

ترکیب کاملاً طبیعی و ارگانیک برای مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی و افزایش تحمل گیاه در برابر تنش ها ( سرما و خشکی )

اولین دارنده تاییدیه نانو مقیاس از ستاد توسعه نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

استفاده از دانش و تکنولوژی ویژه در این محصول با قرار دادن عناصر ریز مغذی و تقویت کننده های گیاهی در یک فرمولاسیون متعادل مهندسی شده، محصول منحصر بفردی را به عرصه کشاورزی معرفی نموده است.

کیتوسنس از طریق فعال نمودن مکانیسم های بیوشیمیایی القای مقاومت در گیاهان، بطور چشمگیری موجب حذف خسارت آفات و بیماریها در باغات و گلخانه ها می گردد. تنها یکبار استفاده از کیتوسنس، بسیاری از آفات باغی و گلخانه ای را کنترل نموده و در صورت رعایت دوز و دفعات مصرف کیتوسنس، میزان مصرف آفت کش های شیمیایی به صفر می رسد و این در حالی است که پایه طبیعی و غیر سمی این محصول از طغیان و ایجاد مقاومت در آفات می کاهد.

این محصول در مدیریت طیف وسیعی از آفات تاثیر شگرفی داشته و بدون شک انقلابی در روش های مدیریت آفات و بیماریها محسوب می شود.

ارگانیک
ارگانیک

مزایای کاربرد کیتوسنس

 • حذف خسارت انواع آفات ، انواع کنه ها ( کنه تارتن، زنگار، کنه قرمز)، انواع شپشک ها ( آرد آلود، خونی، ستاره ای، واوی و شپشک توت ) ، انواع پسیل ها ( پسیل گلابی، پسته و زیتون ) ، لارو انواع پروانه ها ( کرم های برگخوار، میوه خوار و ساقه خوار )، مینوز و توتا، تریپس، شته و مگس سفید.
 • افزایش گل انگیزی، تشکیل گل های بارور و قوی، افزایش تعداد میوه، درشتی و خوش رنگی میوه ها
 • جلوگیری و رفع تنش سرمازدگی و تشکیل جوانه های زایشی قوی
 • کاهش مقاومت و طغیان آفات
 • کاهش چشمگیر و حتی حذف مصرف سموم شیمیایی
 • پیشگیری و رفع خسارت بیماری های قارچی
 • جلوگیری از ریزش برگ و جوانه

قیمت

هر گالن 1 لیتری کود کیتوسنس:     100/000 تومان

هر گالن 5 لیتری کود کیتوسنس:   500/000 تومان

سیدکس ( پک ویژه افزایش محصول برنج ) (کد 4002)

خصوصیات:

 • افزایش محصول تا 2 برابر
 •  افزایش وزن دانه و ارزش غذایی
 •  افزایش تعداد دانه
 •  جلوگیری از ورس (خوابیدگی ساقه برنج در اثر باد و مخصوصاً باران )
 •  زود رسی محصول و برداشت پیش از موعد
 • کنترل کامل و موفق کرم ساقه خوار برنج بدون مصرف سموم شیمیایی توأم با افزایش محصول و زودرسی.
ارگانیک

اجزای سیدکس

سیدکس، کود کامل بیولوژیک پک ویژه افزایش محصول در برنج  و شامل اجزاء ذیل است:

1) سیدکس 1

2) سیدکس 2

3) سیدکس 3

ارگانیک

دستور مصرف

در هر هکتار مزرعه برنج، نیاز به مصرف 5 لیتر کود سیدکس است که باید بصورت زیر استفاده گردد.

1) 2 لیتر در هکتار کود کامل بیولوژیک همراه با آبیاری ، قابل استفاده از ابتدای دوره کشت تا زمان دانه بندی.

2) دو تا سه هفته قبل از دانه بندی محصول برنج، محلولپاشی سیدکس 1، سیدکس 2 و سیدکس 3 ، هر یک به میزان یک لیتر در هزار لیتر آب.

قیمت پک ویژه برنج

هر پک برنج شامل : یک گالن 4 لیتری ویژه آبیاری و یک گالن 4 لیتری ویژه محلولپاشی است. هر پک مناسب دو هکتار است.

  قیمت:  هر پک                       1/000/000 تومان

سیدکس(پک ویژه افزایش محصول گندم و جو) (کد 4003)

خصوصیات:

 • افزایش محصول تا 2 برابر
 •  افزایش وزن دانه و ارزش غذایی
 •  افزایش تعداد دانه
 •  جلوگیری از ورس (خوابیدگی ساقه گندم و جو در اثر باد و مخصوصاً باران )
 •  زود رسی محصول و برداشت پیش از موعد
 • کنترل کامل و موفق کرم سن گندم بدون مصرف سموم شیمیایی توأم با افزایش محصول و زودرسی.

اجزای سیدکس

سیدکس، کود کامل بیولوژیک پک ویژه افزایش محصول در گندم و جو و شامل اجزاء ذیل است:

1) سیدکس 1

2) سیدکس 2

3) سیدکس 3

دستور مصرف

در هر هکتار مزرعه گندم و جو، نیاز به مصرف 5 لیتر کود سیدکس است که باید بصورت زیر استفاده گردد.

1) 2 لیتر در هکتار کود کامل بیولوژیک همراه با آبیاری ، قابل استفاده از ابتدای دوره کشت تا زمان دانه بندی.

2) دو تا سه هفته قبل از دانه بندی محصول برنج، محلولپاشی سیدکس 1، سیدکس 2 و سیدکس 3 ، هر یک به میزان یک لیتر در هزار لیتر آب.

قیمت پک گندم و جو

هر پک گندم و جو شامل : یک گالن 4 لیتری ویژه آبیاری و یک گالن 4 لیتری ویژه محلولپاشی است. هر پک مناسب دو هکتار است.

قیمت:  هر پک                            1/000/000 تومان

سیدکس ( پک ویژه گندم و جو)

خصوصیات: 

 • افزایش محصول تا 2 برابر
 •  افزایش وزن دانه و ارزش غذایی
 •  افزایش تعداد دانه
 •  جلوگیری از ورس (خوابیدگی ساقه گندم و جو در اثر باد و مخصوصاً باران )
 •  زود رسی محصول و برداشت پیش از موعد
 • کنترل کامل و موفق کرم سن گندم بدون مصرف سموم شیمیایی توأم با افزایش محصول و زودرسی.

اجزای سیدکس

سیدکس، کود کامل بیولوژیک پک ویژه افزایش محصول در گندم و جو و شامل اجزاء ذیل است:

1) سیدکس 1

2) سیدکس 2

3) سیدکس 3

دستور مصرف

در هر هکتار مزرعه گندم و جو، نیاز به مصرف 5 لیتر کود سیدکس است که باید بصورت زیر استفاده گردد.

1) 2 لیتر در هکتار کود کامل بیولوژیک همراه با آبیاری ، قابل استفاده از ابتدای دوره کشت تا زمان دانه بندی.

2) دو تا سه هفته قبل از دانه بندی محصول برنج، محلولپاشی سیدکس 1، سیدکس 2 و سیدکس 3 ، هر یک به میزان یک لیتر در هزار لیتر آب.

قیمت پک گندم و جو

هر پک گندم و جو شامل : یک گالن 4 لیتری ویژه آبیاری و یک گالن 4 لیتری ویژه محلولپاشی است. هر پک مناسب دو هکتار است.

قیمت:  هر پک                            1/000/000 تومان

کود ویژه بذر مال گندم و جو (کد 4004)

کود ویژه بذر مال گندم و جو

قیمت :

هر لیتر کود                 100/000 تومان

کیتوسترکود ویژه ضد عفونی بذور(کد 4005)

محصولی فوق العاده و خیلی خیلی عالی برای ضد عفونی بذور حبوبات ، صیفی جات ، غلات و غده های سیب زمینی و پیاز زعفران

نسبت محلول:

3 در هزار رقیق و بذور در آن غوطه ور و ضد عفونی می گردد.

قیمت:

هر لیتر 300/000 تومان

کیتوسنس ویژه پسته (کد 4006)

مدیریت اصولی آفات پسته:

کیتوسنس همزمان خسارت آفات پسیل، سن، سنک و پروانه چوبخوار پسته را حذف می نماید.

کیتوسنس به صورت شگرفی بر میزان تناژ تولید، کیفیت و رویت میوه، جلوگیری از پوکی و دهن بست موثر است. به طوریکه تناژ تولید در باغاتی که یک تا دو سال تحت تیمار این محصول بوده اند، 100 تا 300 درصد افزایش خواهد داشت.

ارگانیک

مزایای مصرف

 • جلوگیری از ریزش جوانه و میوه
 • افزایش تعداد و قدرت جوانه زایشی سال آینده
 • القای مقاومت در درختان جهت حذف خسارت آفات
 • تاثیر شگرف در جلوگیری از پوکی و سقط جنین در پسته
 • افزایش انرژی گیاه در جهت رسیدگی میوه و جلوگیری از دهن بست پسته
 • بهارش جوانه های زایشی و حذف تاثیر منفی عدم تامین نیاز سرمایی در ارقام مختلف پسته
 • ترکیب تخصصی تقویت کننده برای تولید محصول سالم و ارگانیک
 • جلوگیری از گسترش قارچ آسپرژیلوس فلاووس عامل پاتوژن تولید سم آفلاتوکسین در پسته
 • مبارزه اصولی با آفات بدون مصرف یک قطره سم شیمیایی
ارگانیک

نحوه مصرف

 • محلولپاشی 2 در هزار در زمان ارزنی شدن پسته
 • محلولپاشی بصورت کاور کامل برگ ها انجام شود.
 • اصلاح PH و EC آب محلولپاشی، جهت جلوگیری از کاهش اثر این ترکیب ضرورت دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
 • جهت تعیین زمان تکرار محلولپاشی با کارشناسان فنی شرکت مشورت نمایید.

قیمت:

هر لیتر 100/000 تومان

کیتوسنس ویژه انار(کد 4007)

 •   القای مقاومت در درختان و حذف خسارت آفات باغات انار:  
  ترکیب تخصصی کیتوسنس کیلیترین از طریق القای مقاومت فیزیکی و بیوشیمیایی در گیاه موجب حذف خسارت آفات مانند شته، کنه و کرم گلوگاه انار می گردد.همچنین کیتوسنس موجب افزایش مقاومت و قدرت درختان در جهت مقابله با تنش ها و افزایش مقاومت و قدرت درختان در جهت مقابله با تنش ها و افزایش قدرت باروری و عملکرد می گردد.ترکیب تخصصی کیتوسنس همزمان موجب افزایش سایز و کیفیت میوه انار گردیده و خسارت آفتاب سوختگی را کاهش می دهد.
ارگانیک

مزایای مصرف

 • کاهش چشمگیر ضایعات میوه در باغات انار
 • افزایش تعداد گل مثمر و میزان باروری در باغات انار
 • القای مقاومت در درختان و کاهش چشمگیر بیماری های قارچی

نحوه مصرف

 • محلولپاشی 2 در هزار قبل و یا در زمان رویت آفات مانند کنه و شته و قبل از اولین پیک پرواز آفت کرم گلوگاه انار ( احتمالاً مقارن با مرحله فندقی شدن انار )
 • تکرار محلولپاشی بسته به شرایط اقلیمی و پیک پرواز آفت در هر منطقه و طبق مشورت با کارشناس فنی شرکت تعیین می گردد.
 • محلولپاشی بایستی به صورت کامل انجام شود و تمام سطوح شاخ و برگ ها شسته شود.
ارگانیک

قیمت

هر گالن 1 لیتری،             90/000 تومان

هر گالن 5 لیتری،           450/000 تومان

اصلاح PH و EC آب محلولپاشی، جهت جلوگیری از کاهش اثر این ترکیب ضرورت دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

ویروسنس (کد 4008)

  ویژه پیشگیری و درمان قطعی ویروس 

  تولید نشاء سالم و عاری از ویروس و سایر بیماریهای گیاهی

 تولید نهال سالم 

 • تقویت کننده سیستم ایمنی گیاه
 • تنظیم سوخت و ساز و سیستم هورمونی گیاه
 • حفاظت از گیاه در برابر بیماری های ویروسی و شبه ویروسی

درمان قطعی بیماریهای ویروسی و شبه ویروسی در گیاهان زراعی و باغی

میکرو و ماکرو مولکول های استخراج شده از منابع طبیعی ، ویتامین ها و تنظیم کننده های مسیرهای متابولیسم سلولی پایه اصلی این محصول است که در پیشگیری و درمان بیماریهای ویروسی رایج در سبزی و صیفی، گیاهان زراعی و باغی بسیار کارآمد می باشد.

کاربرد ویروسنس موجب ترمیم بافت های آسیب دیده و در نهایت احیای گیاهان می گردد و بطور مستقیم بر کمیت و کیفیت محصول تولیدی موثر است.

ارگانیک

مکانیسم عمل

1) تقویت گیاه در جهت جلوگیری از تکثیر عامل بیماری در سلول ها

2) ویروسنس از طریق خنثی سازی تکثیر ژنوم ویروسی ، سبب مهار ویروس و مانع گسترش آن به سایر بافت ها و گیاهان می گردد.

3) جلوگیری از اپیدمی بیماری از طریق القای مقاومت در گیاهان در جهت حذف خسارت عامل ناقل بیماری.

کود لرگانیک

میزان و نحوه مصرف

 میزان مصرف: 

محلولپاشی به نسبت 2 در هزار ( 2 لیتر در هزار لیتر آب )

 دفعات مصرف : 

بسته به شدت بیماری و تراکم آفات ناقل بیماری ، 2 تا 4 مرتبه

توجه :

اصلاح PH و EC آب محلولپاشی، جهت جلوگیری از کاهش اثر این ترکیب ضرورت دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

قیمت:

هر لیتر 100/000 تومان

کیتو سویل (کد 4009)

پک سویل ( پک نماتد و بیماری های طوقه و ریشه )

مناسب برای مدیریت کشت های ارگانیک

  صد در صد ارگانیک 

حذف خسارت

1) نماتدها

2) کرم های ریشه

3) بیماری های قارچی و باکتریایی انسداد آوندی گیاهان ناشی از قارچ ورتیسیلیوم یا فوزاریوم یا باکتری گزانتوموناز

4) بیماری های قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه درختان ( گموز )

5) انواع زوال و سرخشکیدگی های قارچی و باکتریایی گیاهان

ارگانیک

پک کیتو سویل ( Kitosoil )

پک کیتو سویل ، پک مبارزه با نماتد و سایر بیماریهای قارچی و باکتریایی و پوسیدگی طوقه و ریشه است. کاربرد اصلی پک کیتو سویل، در احیای باغات در حال خشک شدن در اثر نماتد، کرم های ریشه، پوسیدگی طوقه و ریشه در اثر بیماریهای قارچی و باکتریایی ریشه است.

این پک چند منظوره با عملکرد و مکانیسم اثر متفاوت و منحصر به فرد موجب القای مقاومت در گیاه شده و ساختار فیزیکی و بیوشیمیایی ریشه گیاهان را به گونه ای بازسازی می نماید که نفوذ آفات و پاتوژن های گیاهی را غیر ممکن می نماید.

پک کیتو سویل محیط ریشه را برای استقرار ، تکثیر و تغذیه آفات ، نامناسب نموده و محیط امنی را برای تکثیر عوامل مفید خاک فراهم می نماید.

این محصول محتوی ترکیبات تخصصی جهت ترمیم و تقویت ریشه زایی، اصلاح ساختار خاک و احیای درختان و گیاهان می باشد. مجموع فعالیت های این ترکیب در ریشه و خاک، موجب حذف جمعیت آفات می شود.

ویژگی پک کیتو سویل این است که در هر فصل از رشد گیاه، قابل استفاده است و محدود به زمان یا فصل خاص نمی شود.

ارگانیک

مزایای کاربرد پک کیتو سویل

 • درمان ریشه ناشی از خسارت نماتدها و سایر آفات و بیماری ها .
 • احیای باغات آلوده به گموز و پوسیدگی های ریشه و طوقه.
 • احیای باغات مبتلا به بیماریهای قارچی و باکتریایی انسداد آوندی.
 • احیای باغات مبتلا به بیماریهای سرخشکیدگی و زوال های قارچی و باکتریایی.
 • پک کیتو سویل به گونه ای فرموله شده که مواد موثر آن مدت زیادی در محیط ریشه پایدار هستند و با آبیاری از دسترس ریشه خارج نمی شوند.

میزان مصرف

دوز مصرف پک سویل بسته به شرایط باغ ، مزرعه و گلخانه متفاوت است. اما بطور کلی می توان دوز مصرف را برای گلخانه، باغ و مزرعه به میزان ذیل در نظر گرفت:

گلخانه:

1/5 تا 2 گالن 20 لیتری در سطح یک هکتار

مزرعه و باغات :

1 تا 2 گالن 20 لیتری در سطح یک هکتار

توجه :

اصلاح PH و EC آب محلولپاشی، جهت جلوگیری از کاهش اثر این ترکیب ضرورت دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

قیمت:

هر گالن 20 لیتری، 4/550/000 ( 4 میلیون و 550 هزار) تومان

کلات پتاسیم K60 (کد 4010)

مناسب برای مدیریت کشت های ارگانیک

 • برطرف کننده بسیار سریع علائم کمبود پتاسیم
 • جذب بسیار بالا
 • افزایش چشمگیر سایز میوه
 • رنگ آوری سریع در میوه ها
 • جلوگیری از پوکی در نات ها ( پسته، گردو، بادام و فندق )
ارگانیک

کا 60 (K60 )

 • کلات پتاسیم 60 درصد با قدرت جذب بسیار بالا
 • قابل استفاده در کشت های ارگانیک
 • افزایش چشمگیر میزان تناژ و برداشت محصول
 • رفع سریع علائم کمبود پتاسیم در گیاهان و رنگ آوری و افزایش سریع سایز در میوه ها
ارگانیک

میزان مصرف

بسته به نوع گیاه و میزان نیاز گیاه محلولپاشی به نسبت 1 تا 1/5 در هزار ( یک تا یک و نیم لیتر در هزار لیتر آب )

مزایای کاربرد

1) جهت پرکردن مغز پسته و جلوگیری از پوکی و دهن بست.

2) جهت پرکردن مغز بادام ، گردو، فندق.

3) درشتی چشمگیر میوه و رنگ آوری.

4) آماده سازی و تغذیه جوانه های بار سال آینده.

5) جلوگیری از تولید میوه های سوخته و بد شکل.

6) خوش فرمی و افزایش بازارپسندی محصولات.

7) جهت افزایش سایز غده و پیاز.

قیمت:

هر گالن یک لیتری:     100/000 ( صد هزار ) تومان

فروت ست Z N P B ( کد 4011)

 • محصول ویژه برای پرکردن دانه، بزرگ شدن دانه و میوه.
 • تشکیل کامل گوشت و مغز میوه .
 • القای تشکیل جوانه های زایشی قوی و بارور .
 • جلوگیری از ریزش گل و میوه .
 • قابل استفاده در انواع کشت و زرع ها و باغات میوه .
 • افزایش چشمگیر تعداد گل و میوه و تأمین انرژی برای گیاه جهت تشکیل میوه کامل و با کیفیت .
 • حاوی عناصر مورد نیاز برای فعال کردن آنزیم های دخیل در لقاح و بارور شدن شکوفه و گل .
 • افزایش تبدیل شکوفه و گل به میوه .
 • جلوگیری از ریزش گل و میوه .
 • تنها ترکیب تخصصی فروت ست حاوی عناصر و مولکول های انرژی دهنده جهت استارت قوی و باروری در گیاهان.
ارگانیک

زمان مصرف

در باغات :

بعد از برداشت میوه

زمان تورم جوانه ها

در گلخانه و مزرعه :

از 20 روز مانده به گلدهی، هر 15 تا 20 روز یکبار

 میزان مصرف 

محلولپاشی به نسبت 1 تا 1/5 در هزار ( 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب ).

قیمت:

هر گالن یک لیتری:     100/000 ( صد هزار ) تومان

کامپوچای (کد 4012)

1) ضد شوری و ضد تنش ، بسیار کارآمد

2)گل انگیزی و افزایش عملکرد و کیفیت چشمگیر، افزایش قطر ساقه و ریشه زایی در سبزی و صیفی جات

3) تاثیر مستقیم بر میزان عملکرد و کیفیت محصول باغات و مزارع

4) افزایش چشمگیر سطح و وزن برگ، افزایش تناژ سریع و شگرف در سبزیجات برگی، یونجه و ذرت علوفه ای

5) نابود سازی تخم علف هرز، نماتد و انگل

کامپوچای مخلوطی از ترکیبات آلی و طبیعی و حاصل تخمیر میکروارگانیسم های مفید است. انواع اسیدهای آلی حاصل از تخمیر ویتامین ها و ترکیبات حاصل از متابولیسم میکروارگانیسم ها سبب شده تا کامپوچای به یک محصول عالی و منحصر به فرد تبدیل شود. میکروارگانیسم های مفید موجود در کامپوچای ترکیبات محرک رشد و شبه هورمونی سنتز می کنند که سبب افزایش ریشه زایی گیاه می شود و همین امر تاثیر بسزایی در رشد و نمو گیاه دارد.

کامپوچای علاوه بر اصلاح ساختار خاک، تنظیم PH خاک و تجزیه آهک و کمپلکس های خاک، نقش قابل توجهی در افزایش کیفیت و قابلیت خاک ایفا می کند. همین امر سبب آزادسازی فسفات و انواع عناصر ماکرو و میکرو شده و علاوه بر سبک شدن خاک، این عناصر را به سمت گیاه سوق می دهد و با افزایش جذب این عناصر توسط گیاه شاهد رشد و نمو عالی گیاه خواهیم بود.

اسیدهای آلی موجود در کامپوچای سبب حذف شوری از خاک و بهبود EC خاک و آب می شود. بنابراین از  کامپوچای می توان به عنوان یک ضد شوری عالی نام برد.

علاوه بر این یک تغذیه عالی و کامل برای گیاه محسوب می شود و چند روز پس از استفاده سبب افزایش قابل توجه در رشد رویشی و زایشی گیاه می شود.

کامپوچای علاوه بر اصلاح ساختار خاک، تنظیم PH خاک و تجزیه آهک و کمپلکس های خاک، نقش قابل توجهی در افزایش کیفیت و قابلیت خاک ایفا می کند. همین امر سبب آزادسازی فسفات و انواع عناصر ماکرو و میکرو شده و علاوه بر سبک شدن خاک، این عناصر را به سمت گیاه سوق می دهد و با افزایش جذب این عناصر توسط گیاه شاهد رشد و نمو عالی گیاه خواهیم بود.

اسیدهای آلی موجود در کامپوچای سبب حذف شوری از خاک و بهبود EC خاک و آب می شود. بنابراین از  کامپوچای می توان به عنوان یک ضد شوری عالی نام برد.

علاوه بر این یک تغذیه عالی و کامل برای گیاه محسوب می شود و چند روز پس از استفاده سبب افزایش قابل توجه در رشد رویشی و زایشی گیاه می شود.

ارگانیک

روش و میزان مصرف

روش مصرف :

کامپوچای را می توان از طریق سیستم آبیاری مورد استفاده قرار داد.

میزان مصرف :

یک گالن 20 لیتری در هکتار

Kampochai

با توجه به دارا بودن تعداد زیادی از میکروارگانیسم های مفید در کامپوچای ، از این محصول برای کمپوست کردن کود دامی، کود مرغی، کود مایع آلی و کمپوست شهری استفاده می شود.

از مزایای استفاده از کامپوچای مفید در کمپوست کردن کودهای آلی، حذف بذر علف های هرز، حذف انگل ها و پاتوژن ها مانند نماتد و اسپور قارچ های بیماریزا است. علاوه بر این سبب هضم و تجزیه کودهای آلی به روش استاندارد می شود.

میزان مصرف کامپوچای برای کمپوست کردن کودهای آلی :

5 لیتر در هر تن از کود آلی است.

قیمت:

هر گالن یک لیتری:     100/000 ( صد هزار ) تومان

کامپوچای